Çözümler

Portföy Ticari Yönetim ve Optimizasyonu

Elektrik üretim ve tüketim tesislerinin maruz kaldığı dengesizlik maliyetlerini ve farklı ilave maliyetleri azaltırken, aynı zamanda farklı piyasalardaki ticari fırsatları da kazan-kazan prensibiyle çalıştığı firmalara sunduğu portföyü yönetmektedir. 

Şeffaflık, eşitlik ve güvenilirlik prensipleriyle sektörde fark yaratmayı, portföyün doğrudan ihtiyaçlarına hizmet edecek şekilde seçilen ve hedeflenen yeni üyelerle gelişmeyi ve büyümeyi hedeflemektedir.